Нээлттэй ажлын байр

ГЕОДЕЗИЙН ИНЖЕНЕР

ГЕОДЕЗИЙН ИНЖЕНЕР АЖИЛД АВНА. Барилгын угсралтын ажлыг батлагдсан зургийн дагуу барилгын стандарт норм дүрмийн дагуух геодезийн хэмжилт хийх, хяналт тавих

дэлгэрэнгүй

ХУУЛЬЧ

ХУУЛЬЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.

дэлгэрэнгүй

МЕХАНИКЧ

МЕХАНИКЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.

дэлгэрэнгүй

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР

ТАНЫГ ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА.

дэлгэрэнгүй

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛТАН

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА.

дэлгэрэнгүй

ЦАХИЛГААН ХОЛБОО, ДОХИОЛЛЫН ИНЖЕНЕР

Таныг цахилгаан холбоо, дохиоллын инженерээр ажилд урьж байна.

дэлгэрэнгүй

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР

Таныг БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР-ийн ажилд урьж байна.

дэлгэрэнгүй