Ажлын байр

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛТАН


Төслийн талбайн барилга байгууламжийн дотор заслын ажлыг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх