Нээлттэй ажлын байр

1. Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Зөвхөн word файлаар бөглөсөн анкетаа оруулна уу!