Дэлгэрэнгүй

Компанийн хэрэгжүүлсэн төслүүдээс: Тэрэлж дэх “Red Rock Resort” цогцолбор төвийн барилга угсралтын Ерөнхий гүйцэтгэгчээр амжилттай ажилласан.

Одоогоор манай компани нь 50 гаруй хяналтын инженер, техникийн ажилтантайгаар Барилгын Менежментийн Компани  хэлбэрээр эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулан дараа дараагийн хэд хэдэн орчин үеийн шийдэл бүхий, олон улсын стандартын шаардлага хангасан, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэхүйц, үндэсний хэмжээний томоохон төслүүдийг гадаад, дотоодын нэр хүндтэй компаниудтай хамтарч хэрэгжүүлэхээр  бэлтгэлээ ханган  гэрээ хэлцлүүд хийн  ажиллаж байна.