Дэлгэрэнгүй

Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөтөлбөр төсөл


Компанийн хэрэгжүүлж буй төслүүдээс:

Баянхошуу дэд төвийн 600н хүний суудалтай Спорт цогцолборын барилгын Барилга архитектор, Барилга бүтээц, Усан хангамж-Ариутгах тауурга, Халаалт агаар сэлгэлт-Гадна дулаан, Дотор гэрэлтүүлэг-Гадна цахилгаан, Дотор холбоо дохиолол-Гадна холбооны иж бүрэн зураг төслийн ажил гүйцэтгэж байна.