Дэлгэрэнгүй

Компанийн одоо хэрэгжүүлж буй ажлуудаас


Компанийн одоо хэрэгжүүлж буй ажлуудаас: Гэр хорооллыг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд Баянхошуу, Дэнжийн 1000, Шархад, Дамбадаржаа дэд төвүүдийн ОНХТ/Олон Нийтийн Хөгжлийн төв/, 150-240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгууд, Цэцэрлэгт хүрээлэн, 400 болон 600 хүний суудалтай "Спорт цогцолбор"-ын барилгууд зэрэг 10 гаруй барилгуудын Барилга архитектор, Барилга бүтээц, Усан хангамж-Ариутгах татуурга, Халаалт агаар сэлгэлт-Гадна дулаан, Хүчит төхөөрөмж-Гадна цахилгаан, Дотор холбоо дохиолол- Гадна холбооны иж бүрэн зураг төслийг хийж гүйцэтгэж байна.